Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sitowise Oy

Y-tunnus: 2335445-0

Osoite: Linnoitustie 6 D

Postinumero: 02600

Postitoimipaikka: Espoo

Puhelinnumero: 020 747 6000

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Sitowise Oy

Nimi: Mari Fabritius

Osoite: Linnoitustie 6 D

Postinumero: 02600

Postitoimipaikka: Espoo

Puhelinnumero: 044 427 9393

Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Kilpailuun liittyvään viestintään.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Lomakkeen täyttäjän sähköpostiosoite.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään kuukausi kilpailun ratkettua.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muussa kuin kilpailun tulosten julkistamiseen liittyvissä yhteyksissä.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.