Arkkitehtuurikilpailu

Elielinaukion kehitys Oy järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Elielinaukion ja Asema-aukion uudistamisista koskevan arkkitehtuurikilpailun, joka käynnistettiin marraskuussa 2020. Kilpailun tarkoituksena oli löytää alueelle toimiva kokonaissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi. Tavoitteena oli löytää suunnitteluratkaisu, joka huomioi alueen erityispiirteet ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat sekä tarjoaa laadukkaita katu- ja aukiotilaratkaisuja. Lisäksi suunnitelman tuli huomioida riittävä maankäytön tehokkuus sekä mahdollistaa monipuolinen toiminnallinen sisältö, kuten toimistotyöpaikkoja, kaupan ja vapaa-ajan palveluita ja erilaisia kohtaamispaikkoja.

Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna, johon valittiin esikarsinnan kautta viisi meritoitunutta arkkitehtitoimistoa. Ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin myös Kerro kantasi -kysely, jossa kaupunkilaisten oli mahdollista päästä kommentoimaan suunnitteluehdotuksia.

Ensimmäisen vaiheen suunnitelmista valittiin lopulta kaksi kilpailuehdotusta kilpailuohjelman mukaiseen toiseen vaiheeseen, jossa kilpailijoiden tehtävänä oli kehittää kilpailuehdotuksiaan tuomaristolta saamansa palautteen pohjalta. Kilpailun voittajaksi valittiin joulukuussa 2021 norjalaisen Snøhetta-arkkitehtitoimiston kilpailuehdotus Klyyga, jota kuvailtiin erityisen luonteikkaaksi ja arkkitehtuuriltaan itsenäiseksi kokonaisuudeksi.

Klyyga, havainnekuva etelästä
Klyyga, havainnekuva pohjoisesta

Parhaillaan käynnissä olevassa jatkosuunnitteluvaiheessa voittanutta kilpailuehdotusta kehitetään vastaamaan entistä paremmin kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita.

Kaikki 1. ja 2. vaiheen kilpailuehdotukset sekä arvostelupöytäkirja löytyvät alhaalla olevista linkeistä.

1. vaiheen kilpailuehdotukset

2. vaiheen kilpailuehdotukset

Arvostelupöytäkirja