Startsida

Arkitekttävling blåser nytt liv i Elielplatsen.

En internationell arkitekttävling med inbjudna deltagare anordnas för att utveckla området vid Elielplatsen och Stationsplatsen i Helsingfors. Målet är att hitta en högklassig lösning för både nya byggnader och utomhusmiljöer – med hänsyn till områdets värdefulla historia.  Samtidigt vill man planera området som ett trivsamt och tryggt promenadcentrum med mångsidigt serviceutbud. Projektet Uusi Eliel och arkitekttävlingen ingår i en större helhet som förnyar järnvägsstationens omgivning i Helsingfors.

Elielplatsen är i sin nuvarande form en bullrig plats med genomfartstrafik, och en slutpunkt för kollektivtrafiken. Projektet ska göra området mer överskådligt och tryggt. Områdets funktionalitet förbättras, särskilt för fotgängare och cyklister.

Områdets nya liv och högklassiga arkitektoniska lösningar ska bidra till att utveckla Elielplatsens och Stationsplatsens område till en värdig paradplats i Helsingfors centrum.

Projektet Nya Eliel är det enda betydande nya projektet i kärncentrum, där det skapar nya efterlängtade arbetsplatser. Arbetsplatserna uppstår på hela huvudstadsregionens tillgängligaste plats för kollektivtrafiken. En bit ny stad med nya, mångsidiga tjänster tar form i Helsingfors centrum när projektet är slutfört, med plats för trivsel, fritid, tjänster och arbete för såväl helsingforsare som resenärer.

Målet är att ta fram en ny detaljplan för området utifrån det vinnande tävlingsbidraget. Tävlingsförslagen presenteras på den här webbplatsen strax efter att tävlingstiden gått ut.

En enkät öppnas för att samla in kommentarer om tävlingsbidragen med tanke på den fortsatta planeringen. Det går att följa med tävlingen och deltagarna på den här webbplatsen.

Tävlingsområdet

Anni Sinnemäki

Helsingfors biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn

”En av de viktigaste platserna i hjärtat av Helsingfors ändras – framförallt så att den blir trivsammare för fotgängare. Elielplatsen har redan nu ca 38 000 fotgängare per dag, i framtiden ännu fler. Det är fint att man söker utvecklingsidéer till platsen med en högklassig, internationell arkitekttävling – och det är ett nöje att vara ordförande för tävlingens jury. Jag ser fram emot att få se idéerna om hur platsen kunde utvecklas.”

Tomi Aimonen

Fastighetsdirektör, Ilmarinen

”Elielplatsen är viktig för tiotusentals människor varje dag, och därigenom en del av det dagliga livet och de dagliga förbindelserna. Den förenar människor, och nu söker man nya passande uppslag för den I samråd med Helsingfors stad. Vårt mål är att skapa en ny, arkitektoniskt högklassig mötesplats för helsingforsarna. Elielplatsen förtjänar en värdig framtid – därför bestämde vi oss för att anordna en internationell arkitekttävling.”

Cino Zucchi

Ledande arkitekt, professor, Cino Zucchi Architetti

”Centrum i Helsingfors har en speciell charm. Elielplatsens balanserade kombination av nationalromantiska och funktionalistiska byggnader utgör en vacker grund för områdets offentliga byggnader, som slutar vid en av världens urbanaste tågstationer. Arrangörerna för Elielplatsens arkitekttävling bad arkitektteam i världsklass om idéer för att utveckla rummet som omger området. Jag är mycket glad över att jag har fått möjligheten att bidra till att välja den bästa idén i den här krävande, högklassiga tävlingen.”

Tävlingsarrangörer

Tävlingen arrangeras av utvecklingsbolaget Elielinaukion kehitys Oy tillsammans med Helsingfors stad. Det helt finska utvecklingsbolaget består av områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR och SOK, Exilion Real Estate och Evata Partners, ett företag som är specialiserat på fastighetsutveckling och -investering.

Tilläggsinformation om projektet:

Elielinaukion kehitys Oy
Vesa Olkkola
[email protected]
040 544 23 21