10 joulukuun, 2021

”Klyyga” voitti Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuuri- ja konseptikilpailun

by paula in Yleinen

”Klyyga” voitti Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuuri- ja konseptikilpailun

10.12.2021

Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin norjalaisen Snøhetta-arkkitehtitoimiston kilpailuehdotus nimeltään Klyyga. Voittaja julkistettiin Helsingin keskustakirjastossa Oodissa tänään 10.12. iltapäivällä. Tuomaristo näki voittaneen ehdotuksen rohkeudessa ja tulevaisuuteen katsovassa arkkitehtuurissa vahvaa jatkokehityksen potentiaalia.

Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuuri- ja konseptikilpailun toiseen vaiheeseen valittiin lokakuussa Alberoksi ja Klyygaksi nimetyt ehdotukset. Molemmat ehdotukset täyttivät kilpailuohjelman vaatimukset. Tuomaristo valitsi voittajaksi omaleimaisen, ylöspäin kapenevista rakennuksista koostuvan Klyygan, jota kuvailtiin luonteikkaaksi ja arkkitehtuuriltaan itsenäiseksi. Maantasossa olevan kerroksen tilaratkaisu ottaa hyvin huomioon alueen kävelyvirrat ja muodostaa keskustaan uudenlaista sisä- ja ulkotilaa. Vltavan rakennus on integroitu hankkeeseen kilpailussa esitetyistä vaihtoehdoista parhaiten. Geometrinen julkisivu näyttäytyy erilaisena eri suunnista katsottuna ja sitoo hankkeen osaltaan ympäröivään arvokkaaseen rakennuskantaan.

Tuomaristo uskoo, että identiteetiltään vahva työ kestää myös jatkokehittelyn menettämättä ominaislaatuaan. Ehdotus edustaa 2020-luvun uutta luovaa arkkitehtuuria, jossa on tulevaisuudenuskoa. Klyygassa on samaa asennetta kuin Eliel Saarisen suunnittelemassa Helsingin rautatieasemassa syntyaikanaan. Tuomaristo arvosti voittajaehdotuksen kehittymistä kilpailun aikana saadun palautteen perusteella. Muutokset viestivät suunnitelman kehityskelpoisuudesta ja sen tekijätiimin osaamisen tasosta. Klyyga on tuomariston mukaan hyvä pohja jatkosuunnittelulle ja asemakaavoitustyölle.

Kilpailu käytiin nimettömänä ja vasta päätöksen julistamisen jälkeen tekijäksi paljastui kansainvälisesti arvostettu arkkitehtitoimisto Snøhetta, joka on voittanut merkittäviä arkkitehtuurikilpailuja. Kumppaneina ehdotuksessa olivat muun muassa Arkkitehdit Davidsson Tarkela ja suunnittelu- ja konsulttiyritys WSP Finland. Kenties tunnetuimpia Snøhettan suunnittelemia rakennuksia ovat Egyptin Aleksandriassa sijaitseva kirjasto-, museo- ja kongressikeskus Bibliotheca Alexandrina ja Oslon uusi oopperatalo sekä New Yorkin Ground Zerossa sijaitseva National 9/11 Memorial -museopaviljonki.

Klyyga tuo mukanaan viihtyisän aukion

Korkealaatuisen arkkitehtuurin ohella kilpailun tavoitteena oli alueen muuttaminen viihtyisäksi ja jalankulkijoiden kannalta toimivaksi. Tavoite tukee Helsingin kaupunkistrategian linjausta elävöittää ydinkeskustaa ja laajentaa kävelykeskustaa. Elielinaukiolle ja Asema-aukiolle osuu kaksi keskustan isoa kävelyakselia, joita uudistunut alue tukee. Klyygan myötä Asema-aukio vapautuisi nykyisenkaltaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä ja laajenisi yhdeksi ydinkeskustan suurimmista aukioista. Samalla nykyinen kävelykeskusta laajenisi merkittävästi.

”Helsingin strategisena tavoitteena on tehdä keskustasta aiempaakin elinvoimaisempi. Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailun tulos vie eteenpäin tätä tavoitetta ja tarjoaa mielestäni hyvän perustan alueen jatkosuunnittelulle. Seuraavissa vaiheissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten Asema-aukion ja Postikadun kaupunkitilaa suunnitellaan mahdollisimman viihtyisäksi kävely-ympäristöksi. Kiinnostava ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kaupunkikuva on luonnollisesti edellytyksenä tälle paikalle”, toteaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Kohti jatkosuunnittelua ja asemakaavan valmistelua

Kilpailuehdotuksista kerättiin kahteen otteeseen palautetta Kerro kantasi -verkkopalvelussa. Vastaajat eivät asettuneet selkeästi kummankaan ehdotuksen taakse, mutta ehdotettujen rakennusten koko herätti kritiikkiä. Vastaajat arvostivat toimivia aukioita, väljyyttä sekä viheralueiden säilyttämistä ja lisäämistä. Tuomaristo tutustui vastaajien näkemyksiin kilpailuehdotuksista ja kaupunkiympäristön yleisestä kehittämisestä.

Voittanut kilpailuehdotus antaa suuntaa alueen tulevalle maankäytölle ja massoittelulle, joita kehitetään jatkosuunnittelussa vastaamaan entistä paremmin kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita. Erityisen tärkeitä tavoitteita ovat viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkitilan luominen, erinomaisten kävelyolosuhteiden varmistaminen sekä keskustan elinvoimaa vahvistavan palvelukirjon toteutuminen. Esimerkkejä vetovoimaisesta kaupunkitilasta ovat huolellisesti suunnitellut aukiot sekä kävely- ja pyöräilyreitit.  

Seuraavassa vaiheessa käynnistyy asemakaavan valmistelu yhteistyössä kilpailun voittaneen tiimin, kehitysyhtiön ja kaupungin kanssa. Kaava määrittelee rakentamisen perusteet. Varsinainen rakennussuunnittelu käynnistyy kaavan valmistumisen jälkeen.

Kilpailun järjestäjänä toimi Elielinaukion kehitys Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Hankeyhtiön taustalla on suomalaisia kiinteistöalan sijoittajia ja alueen toimijoita. Kilpailun tuomaristossa olivat mukana kilpailun järjestäjien lisäksi asiantuntijajäsen Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK:sta sekä kansainvälinen ja kotimainen asiantuntijajäsen. 

Arvostelupöytäkirja

Lisätietoa kilpailusta: 

Elielinaukion kehitys Oy 
Vesa Olkkola 
Toimitusjohtaja 
[email protected] 
040 544 23 21 

Lisätietoja kaavoituksesta: 

Helsingin kaupunki 
Perttu Pulkka 
Johtava arkkitehti 
[email protected] 
09 310 37465 

< Takaisin