27 maaliskuun, 2024

Uusi Eliel -hankkeen jatkosuunnittelu kaavoituksen perustaksi alkanut – tavoitteena kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville 2024 aikana

by Mika Korhonen in Yleinen

Uusi Eliel -hankkeen jatkosuunnittelu kaavoituksen perustaksi alkanut – tavoitteena kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville 2024 aikana

27.3.2024

Norjalainen arkkitehtitoimisto Snøhetta voitti Elielin- ja Asema-aukion vuonna 2021 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun yhdessä suomalaisen kumppaninsa Arkkitehdit Davidsson Tarkelan kanssa kilpailuehdotuksellaan Klyyga, joka valittiin kaavoituksen ja hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Jatkosuunnittelun käynnistyttyä vuonna 2022 on arkkitehtuurin osalta tutkittu erityisesti tulevan rakennuksen massoittelua. ”Olemme tarkentaneet kilpailutyömme rakennusmassaa ja tutkineet lukuisia eri vaihtoehtoja, huomioiden samalla alueen lähtökohdat entistä tarkemmin tuomariston palautteiden mukaisesti”, toteaa pääsuunnittelija Jenny B. Osuldsen Snøhettasta.

Massoittelutyön rinnalla hankkeessa on myös laadittu useita teknisiä ja taloudellisia selvityksiä, joilla on pyritty varmistamaan, että hanke on toteutettavissa suunnitteluperiaatteiden ja korkeiden laatuvaatimusta mukaisesti. Erityisesti maanalainen rakentaminen on alueella poikkeuksellisen haastavaa, ja hankkeen kehittäjä suunnittelijoineen on tutkinut yhdessä kaavoittajan kanssa, minkälaisin ratkaisuin alueen uudistaminen on järkevä tehdä huomioiden sekä elinkaaren maksimointi että kustannustehokkuus.  Kestävää rakentamista edistävät ratkaisut ovat olleet hankkeen suunnittelutyössä tärkeässä roolissa jo kilpailuvaiheesta lähtien.

Uusi Eliel muodostaa Elielinaukiolle uuden liike- ja toimitilakorttelin, jota ympäröi kävelypainotteinen, maisema-arkkitehtonisesti laadukas julkinen tila. Kokonaisuuden myötä kävelykeskusta saa merkittävän laajennuksen, joka nostaa koko keskustan profiilia ja toimivuutta. Elielinaukiolle sijoittuvan uudisrakennuksen kaksi ensimmäistä kerrosta pitävät sisällään aluetta aktivoivia kauppoja ja palveluita. Maantasoon muodostuu ravintoloiden ja putiikkien elävöittämä kauppakäytävä. Ravintolat avautuvat myös kadulle lisäten terassitarjontaa ja elävyyttä kaupungin aktiivisella kävelyalueella. Ylemmät kerrokset ovat pääosin laadukkaita toimistotiloja, joita keskustaan kaivataan kipeästi lisää. ”Sen lisäksi, että toimistotilojen lisääminen keskustaan on yleiskaavan yksi keskeisiä tavoitteita, on myös markkinakysyntä keskustan joustaville ja uusmuotoisille, moderneille toimistotiloille kasvanut viime vuosina. Tämä tekee hankkeesta erityisen tarpeellisen Helsingin kiinteistö- ja työmarkkinoiden näkökulmasta”, toteaa Olkkola.

Asemakaavaluonnos sekä päivitetyt luonnossuunnitelmat on tarkoitus asettaa kaupunkilaisten nähtäville jo tulevan kesän 2024 loppupuolella. Asemakaavaehdotus on tavoite laatia vuoden 2025 aikana.

Lisätietoa hankkeesta

Elielinaukion kehitys Oy
Vesa Olkkola
Toimitusjohtaja
[email protected]
040 544 23 21

< Takaisin