KLYYGA

KLYYGA – risteys stadin slangilla – korostaa kahta kilpailualueella kohtaavaa kaupungin koordinaatistoa. Ehdotus yhdistää maanpinnan ylä- ja alapuoliset toiminnot ja hyödyntää nykyisiä rakenteita alueen uudistuksessa. Uusi porrastettu rakennus ja Vltava luovat yhdessä uuden läpikuljettavan korttelin. Ympäröivä julkinen tilasarja koostuu eriluonteisista osista: Asema-aukion puisesta kaupunkikalusteesta ja metron sisäänkäynnistä, Helsingin saariston monimuotoisuudesta inspiroituneesta Elielin puistikosta, Elielinaukiosta uuden korttelin ytimessä sekä katutilasta puuriveineen. Väljästi mitoitetun julkisen tilan kivipinta sitoo kaupunkitilan ja rakennukset eheäksi kokonaisuudeksi. Kivipinnan kuvio perustuu kaupunkirakenteen eri koordinaatistoihin.

KLYYGA – strategiassa liikennevirrat, kaupunkitila ja maisema risteytyvät dynaamiseksi ja miellyttäväksi ihmisten kohtaamispaikaksi historiallisen rautatieaseman länsipuolella. KLYYGAn tavoitteena on edistää sosiaalista vuorovaikutusta, vihreämpää ympäristöä, kaupunkitilan avoimuutta ja tasa-arvoa niin kaupunkilaisille, vierailijoille kuin matkailijoillekin.

Kilpailuehdotukset kommentoitavana Kerro kantasi -sivustolla  12.3.2021-4.4.2021