Förslagen för den andra fasen

Förslagen för den andra fasen var tillgängliga för kommentarer på tjänsten Kerro kantasi 25.10.2021-8.11.2021