KLYYGA

KLYYGA – korsning på stadsslang – betonar två av stadens koordinatsystem som möts i tävlingsområdet. Det nya kvarterets centrala mål är att stärka områdets identitet på stadsstrukturens villkor och att liva upp det offentliga rummet. Dimensioneringen av det nya centralkvarteret tar hänsyn till järnvägsstationens lägre skala och blir högre på Posthusets sida. ”Dalen” mellan huvudmassorna utgör bakgrunden till Vltava-byggnaden, som är en del av helheten. Den rymligt dimensionerade stadsmattan som tjänar promenader och grön rörlighet på Elielplatsen och Stationsplatsen, skapar en ny identitet för stadsrummet. ”Kanten” på denna urbana matta bildar en ny mötesplats vid ingången till metrostationen som är omgiven av körsbärsträd.

I KLYYGA-strategin korsas trafikflöden, stadsrum och landskap och blir en dynamisk och trevlig mötesplats för människor på västra sidan av den historiska järnvägsstationen. KLYYGA syftar till att främja social interaktion, en grönare miljö, öppenhet i stadsrummet och jämlikhet både för stadsbor, besökare och turister.

Kommentera förslagen på tjänsten Kerro kantasi 25.10.2021-8.11.2021