ELIELINSAARISTO

Kuinka luodaan uutta toimistotilaa kaupungin ydinkeskustaan kehittäen aseman ympäristön elävyyttä ja kaupallisia palveluja uudelle tasolle mutta samalla tunnistaen avoimen, dynaamisen ja vihreän kaupunkitilan merkitys ydinkeskustassa?
Ehdotuksemme kantavana ajatuksena on osoittaa, että tavoitteet eivät ole välttämättä keskenään ristiriitaisia vaan voivat vahvistaa toinen toistaan, kunhan suunnitelman tavoite on kirkas. Mielestämme on tärkeää määritellä selkeä rajaus hankkeen julkisten ja yksityisten tilojen välille.

On tärkeää, että koko kilpailualue kehittyy katutason osalta julkiseksi, avoimeksi kaupunkitilaksi. Ratkaisu mahdollistaa jatkuvan kaupunkimaiseman, johon liittyvät sekä olemassa olevat että uudet kevyen liikenteen väylät, uudet reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille, sekä reitit maan alaisiin tiloihin. Uusi toimitiloja sisältävä rakennusmassa sijoittuu julkisen tilan, aukion yläpuolelle ja muodostaa näin suojan julkisille toiminnoille sen alapuolella.

Suunnittelutyömme lähtökohtana oli suurin sallittu rakennusmassa, jota aloimme muokata vastaamaan ympäristön ja hankkeen vaatimuksia. Katutasoa kohden porrastuva julkisivu avaa katutasoa ja kaupunkilaisten olohuonetta auringolle ja päivänvalolle. Ylimpien kerrosten porrastukset tekevät rakennuksesta matalammat suhteessa naapurirakennuksiin sekä synnyttävät julkisia terassitasoja. Rakennuksen muotoilulla korostetaan samalla sen tärkeimpiä sisäänkäyntejä.

Muutamme harmaan kaupunkirakenteen arvokkaaksi vihreäksi, urbaaniksi saaristoksi. Saaristoksi, joka koostuu paikallisista kasveista, muodostaen voimakkaan ja luonnonmukaisen ekosysteemin kaupunkilaisille ja kaupunkiluonnolle.
Ulkotila jatkuu sisätiloihin, toimistotilojen alle, muuttuen suojaisaksi lasilla verhotuksi julkiseksi tilaksi. Tila ei ole ainoastaan liikenteen solmukohta eri liikennemuotojen välillä vaan ennen kaikkea vihreä olohuone sisältäen palveluja ja tapahtumia kaupunkilaisille.

Mielestämme hankkeen tulisi tuottaa terveempää ympäristöä sen kaikissa muodoissa. Aikaansaada mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Etsiä resurssiviisaita ratkaisuja. Tuottaa yleistä hyötyä ja iloa kaupunkilaisille.

Kilpailuehdotukset kommentoitavana Kerro kantasi -sivustolla  12.3.2021-4.4.2021