ELIELINSAARISTO

Hur kan man skapa nya kontorslokaler i hjärtat av staden, ge stationens omgivning nytt liv och lyfta de kommersiella tjänsterna till en ny nivå, samtidigt som man inser vikten av öppna, dynamiska och gröna områden i stadskärnan?
Huvudtanken bakom vårt förslag är att visa att målen inte nödvändigtvis är motstridiga, utan kan stärka varandra när planen har ett tydligt mål. Vi anser att det är viktigt att definiera en tydlig avgränsning mellan offentliga och privata utrymmen i projektet.

Det är viktigt att hela tävlingsområdet utvecklas till ett offentligt, öppet stadsområde på gatunivå. Lösningen möjliggör ett kontinuerligt stadslandskap till vilket ansluts både befintliga och nya leder för lätt trafik, nya rutter för fotgängare och cyklister samt vägar till underjordiska utrymmen. Den nya byggnaden, som omfattar lokaler, ligger ovanför det allmänna utrymmet, ovanför platsen, vilket skyddar offentliga aktiviteter under den.

Utgångspunkten för vårt planeringsarbete var den största tillåtna byggnaden, som vi började anpassa till omgivningen och projektets krav. Fasaden, som är terrasserad mot gatunivå, öppnar upp gatunivån och stadsbornas vardagsrum för solen och dagsljuset. Avsatserna på de översta våningarna gör byggnaden lägre i förhållande till angränsande byggnader och skapar offentliga terrassnivåer. Samtidigt betonar byggnadens design dess huvudingångar.

Vi förvandlar den grå stadsstrukturen till en värdig och grön urban skärgård. En skärgård med lokala växter, som bildar ett kraftfullt och naturligt ekosystem för stadens invånare och natur. Utomhusutrymmet fortsätter inomhus, under kontorslokalerna, och förvandlas till ett skyddat inglasat allmänt utrymme. Utrymmet är inte bara ett transportnav mellan olika transportsätt, utan framför allt ett grönt vardagsrum med tjänster och evenemang för stadsborna.

Vi anser att projektet bör skapa en hälsosammare miljö i alla dess former. Uppnå minsta möjliga koldioxidavtryck. Hitta resurskloka lösningar. Vara till nytta och glädje för stadsborna.

Kommentera förslagen på tjänsten Kerro kantasi 12.3.2021-4.4.2021