KLYYGA

KLYYGA – korsning på stadsslang – betonar två av stadens koordinatsystem som möts i tävlingsområdet. Förslaget kombinerar funktioner ovan och under jord och utnyttjar befintliga strukturer vid förnyelsen av området. Den nya terrasserade byggnaden och Vltava skapar tillsammans ett nytt, genomkörbart kvarter. Raden av omgivande offentliga utrymmen består av delar av olika natur: Stadsmöblerna av trä och ingången till tunnelbanan på Stationsplatsen, Eliels park som inspirerats av mångfalden i Helsingfors skärgård, Elielplatsen i hjärtat av det nya kvarteret och gatuutrymmet med rader av träd. Stenytan i ett vagt dimensionerat offentligt utrymme binder samman stadsrummet och byggnaderna till en helhet. Stenytans mönster är baserat på stadsstrukturens olika koordinatsystem.

I KLYYGA-strategin korsas trafikflöden, stadsrum och landskap och skapar en dynamisk och trevlig mötesplats för människor på västra sidan av den historiska järnvägsstationen. KLYYGA syftar till att främja social interaktion, en grönare miljö, öppenhet i stadsrummet och jämlikhet för både stadsbor, besökare och turister

Kommentera förslagen på tjänsten Kerro kantasi 12.3.2021-4.4.2021