ELIEL

Suunnitelma luo lisää julkista tilaa kilpailualueelle jäsentäen jo olemassa olevaa ja luoden uutta, miellyttävämpää, turvallisempaa ja toimivampaa tilaa kaupunkilaisten päivittäiseen käyttöön. Se jättää auki asemarakennuksen länsisiiven edustan ja aktivoi uuden julkisen tilan Elielinaukiolle sekä jäsentää ja parantaa Asema-aukiota julkisen liikenteen solmukohtana antaen sille luonteen keskeisenä avoimena tilana. Ehdotuksen myötä, koko alue ja sen lähiympäristö muuttuu kävelykatumaiseksi kevyenliikenteen ympäristöksi yhdistäen Esplanadin-Keskuskadun saumattomasti Kansalaistorille ja Töölönlahdelle.

Uusi Eliel -liiketalo jatkaa Postitalon, Sokoksen talon ja Kaivokadun liikerakennusten luomaa julkisten palveluiden ja liiketilojen arkkitehtuuria. Rakennus ei nouse kaupunkikuvalliseksi huomiorakennukseksi rautatieaseman julkisten ja monumentaalisten tilojen kontekstissa, vaan täydentää ympäristönsä erityispiirteitä ja liittyy linjauksiltaan sekä materiaaleiltaan ympäröiviin rakennuksiin. Liiketalon eri valo-olosuhteissa vaihtelevasti näkyvät puurakenteet tuovat lasi-graniitti -julkisivun rinnalle kolmannen materiaalin ja uuden elementin antaen rakennukselle oman persoonallisen luonteen.

Uudisrakennusten (11400 brm2) arkkitehtuurissa on tavoiteltu ajatonta ja varmaotteista mutta samalla persoonallista ja vetovoimaista ilmettä. Uusi Eliel-liiketaloon vähähiilinen, kiertotaloustavoitteet huomioiva massiivipuurakenteinen rakennus, jonka tekniset, tilalliset ja käytettävyydelliset ominaisuudet tukevat rakennuksen pitkää elinkaarta. Katutasossa on länsisiiven sisäänkäynnin kanssa linjassa kauppahallimainen läpikulku, josta on yhteys maanalaisiin yhdyskäytäviin ja metroon. Katutason liiketilat luovat kaupunkimaista ostostilaa pasaasien, kauppakatujen ja torien hengessä.

Aseman aukiotilojen sarja yhdistyy kokonaisuudeksi yhtenäisellä mutta hienovaraisesti varioidulla kiveyksellä. Sen sävymaailma lähtee asemarakennuksen ja nykyisen kiveyksen sävyistä, Helsingin kallioperän väreistä. Jalankulkuvirrat ja oleskelualueet määrittelevät kiveyksen pintakäsittelyn ja mittakaavan muutokset, muodostaen varioidun mutta samalla rauhallisen kokonaisuuden.

Kilpailuehdotukset kommentoitavana Kerro kantasi -sivustolla  12.3.2021-4.4.2021