12 maaliskuun, 2021

Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailu etenee: kilpailuehdotukset kommentoitavina 4. huhtikuuta asti

by mari in Yleinen

Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailu etenee: kilpailuehdotukset kommentoitavina 4. huhtikuuta asti

12.3.2021

Elielinaukion ja Asema-aukion alueen uudistushanke on osa laajempaa Helsingin keskustan ja rautatieaseman ympäristön kehittämistä koskevaa kokonaisuutta, jossa vahvistetaan keskustan asemaa houkuttelevana elinkeinoelämän keskuksena ja Suomen merkittävänä työpaikka-alueena, jossa ihmiset kohtaavat ja viettävät aikaa. Osana tätä kehitystä Elielinaukion ja Asema-aukion alueesta halutaan luoda viihtyisä, elävä ja palveluiltaan monipuolinen osa kävelykeskustaa. Uudistushanke parantaa Elielinaukion ja Asema-aukion ympäristön toimivuutta merkittävästi erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta.

Arkkitehtuurikilpailuun kutsuttiin esikarsinnan kautta joukko kansainvälisiä suunnitteluryhmiä. Kutsumuotoiseen kilpailuun päädyttiin suunnittelukohteen merkittävyyden vuoksi ja riittävän korkeatasoisten ehdotusten varmistamiseksi. Suunnitteluryhmien valinnassa huomioitiin myös kansainvälisen ja kotimaisen osaamisen tasapaino.

Tuomaroinnissa painottuu kaupunkitilallinen laatu, toiminnallisuus ja toteutettavuus

Kilpailuehdotusten arvioinnissa painottuu suunnitelmaehdotusten kaupunkitilallinen laatu, toiminnallisuus ja toteutettavuus. Uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen arvokas historiallinen luonne ja rakentamisen tulee sopeutua korkeusasemiltaan ympäröivään rakennuskantaan.

Alueen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa marraskuussa 2020. Tavoitteena on laatia alueen uusi asemakaava kilpailun voittaneen suunnitteluratkaisun pohjalta. Voittanutta kilpailuehdotusta voidaan kehittää hankkeen edetessä muun muassa huomioimalla yleisöpalautteissa esiin tuodut ideat.

Mahdollinen toinen vaihe käynnistyisi kesällä 2021

Kilpailuehdotuksia voi kommentoida 4.4.2021 asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/elielinaukionkilpailu. Kilpailua voi seurata verkkosivulla uusieliel.fi, jonne päivitetään tietoa suunnittelun etenemisestä.

Jos voittajaa ei voida valita ensimmäisen vaiheen perusteella, käynnistetään kilpailun toinen vaihe jatkoon valittujen ehdotusten kesken. Toiseen vaiheeseen valituilla kilpailuryhmillä on mahdollisuus jatkokehittää ehdotuksiaan. Mahdollinen toinen vaihe käynnistyisi arviolta heinä-elokuussa 2021.

Kilpailun järjestävät Elielinaukion kehitys Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kokonaan suomalaisen Elielinaukion kehitysyhtiön muodostavat alueen kiinteistönomistajat Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion Real Estate sekä kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Evata Partners.

Kilpailua voi seurata verkkosivulla uusieliel.fi, jonne päivitetään tietoa suunnittelun etenemisestä.

Lisätietoja:

Kaupungin edustaja

Perttu Pulkka

Johtava arkkitehti

[email protected]

09 310 37465

Elielinaukion kehitys Oy:n edustaja

Vesa Olkkola

[email protected]

040 544 23 21

< Takaisin