17 helmikuun, 2021

Uusi Eliel toteuttaa keskustavisiota

by paula in Yleinen

Uusi Eliel toteuttaa keskustavisiota

17.2.2021

Helsingin kaupunki on laatinut liikekeskustan ja kantakaupungin alueelle maankäytön ja liikenteen suunnittelun pohjaksi yleiskaavaa tarkentavan keskustavision yhdessä kaupunkilaisten, sidosryhmien ja kaupungin eri asiantuntijoiden kanssa. Keskustavisiossa esitetään muun muassa keskustan kehittämisen linjauksia, jotka ohjaavat erityisesti yksittäisten hankkeiden edistämistä kohti kokonaisuutta tukevaa suuntaa. Linjaukset ovatkin myös Uusi Eliel -hankeen tavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden taustalla.

Visiossa Helsingin ydinkeskusta tunnistetaan maamme tärkeimmäksi elinkeinoelämän keskittymäksi ja toimitilojen huippukysynnän alueeksi. Keskustan saavutettavuutta ja vaikutusaluetta myös parannetaan useilla eri kestävän liikenteen hankkeilla, joiden myötä kävijöiden määrä keskustassa tulee kasvamaan entisestään. Vaikka pandemia onkin aiheuttanut epävarmuustekijöitä keskustan elinvoimalle ja työssäkäynnille, vallitsee kiinteistöalalla kuitenkin selkeä näkemys siitä, että esimerkiksi hyvien toimistotilojen tarve ei olennaisesti muutu etätyön todennäköisesti yleistymisestä huolimatta. Kaupan osalta Suomen monipuolisin tarjonta pitää huolen siitä, että keskusta on edelleen asioinnin normalisoituessa seudun vetovoimaisin kaupan ja palveluiden paikka.

Jotta keskusta pystyisi vastaamaan pitkällä aikavälillä kasvavien kävijämäärien tarpeisiin ja säilyttämään asemansa, edellyttää se monipuolisesti uudistumista ja lisää eri kohderyhmiä palvelevia toimintoja, jotka puolestaan tarvitsevat uutta ja muuntojoustavaa toimitilaa. Uusi Eliel -hankkeen yksi merkittävimpiä tavoitteita onkin vastata keskustavisiossa tunnistettuun toimitilojen tarpeeseen ja tarjota paljon kaivattuja uusia sijainteja lukuisille yrityksille, kaupoille ja palveluille, jotta keskusta pystyy palvelemaan uutta laajenevaa vaikutusaluettaan kestävästi myös tulevaisuudessa.

Keskustavisio ohjaa myös liikkumisen ja katutilan luonnetta. Keskusta on elävä, avoin ja monipuolinen. Katutilan käyttöä priorisoidaan ja autoliikenteen haitat vähenevät. Laaja käveltävä keskusta lisää sosiaalista kanssakäymistä, kannustaa liikkumiseen, ulko-oleskeluun ja kohtaamisiin. Edellä mainitut linjaukset ovat vahvasti Uusi Eliel -hankkeen suunnitteluperiaatteiden taustalla, joiden myötä tulemme varmasti näkemään maaliskuussa esitettävissä kilpailuehdotuksissa uutta viihtyisää ja palveluiltaan monipuolista kävelykeskustaa, jossa niin helsinkiläiset kuin matkailijatkin viihtyvät, harrastavat, käyttävät palveluita ja käyvät töissä.

Helsingin keskustavisioon pääset tästä.

< Takaisin