24 elokuun, 2020

Lehdistötiedote: Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämiseksi järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu – hanke on osa laajempaa Rautatieaseman seudun kehittämistä

by mari in Yleinen

Lehdistötiedote: Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämiseksi järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu – hanke on osa laajempaa Rautatieaseman seudun kehittämistä

24.8.2020

Elielinaukion ja Asema-aukion alueen kehittämiseksi järjestetään kansainvälinen kutsumuotoinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailun on tarkoitus käynnistyä marraskuussa. Tavoitteena on, että kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta valmistellaan alueen asemakaavan muutos. Alueen suunnittelun pohjaksi laaditaan suunnitteluperiaatteet, jonka luonnos on nyt nähtävillä.

Tavoitteena selkeämpi, turvallisempi ja viihtyisämpi kokonaisuus

Helsingin rautatieaseman seutu uudistuu. Osana tätä muutosta Elielinaukion ja Asema-aukion alueesta halutaan luoda moderni, viihtyisä ja elävä osan kävelykeskustaa. Hanke on osa suurempaa rautatieaseman seutua uudistavaa kokonaisuutta.

Elielinaukiota tutkitaan toimitilarakentamisen alueena ympäristöön sovittaen. Alueen arvokas historiallinen luonne huomioidaan alueen kehittämisessä ja uudisrakentamisen tulee sopeutua korkeusasemiltaan ympäröivään rakennuskantaan. Alueelle tehtävä uudisrakentaminen voi olla liike-, toimi-, palvelu- ja kulttuuritilaa. Asema-aukiolle suunnitellaan rakentamista siten, että se hahmottuu jatkossakin aukiona. Alueen rakentaminen on pääasiassa toimitilaa.

Arkkitehtuurikilpailulla halutaan löytää suunnitteluratkaisu, joka ottaa huomioon alueen erityispiirteet ja arvokkaan ympäristön tarjoten laadukkaita katu- ja aukiotilaratkaisuja kaupunkilaisten ja raideliikenteen matkustajien käyttöön. Alueesta tulee aiempaa turvallisempi ja houkuttelevampi, koska läpiajoliikennettä ja pysäköintiajoa selkiytetään. Hanke parantaa alueen toimivuutta merkittävästi erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Samalla tutkitaan alueen maanalaisten tilojen laajentamista ja maanalaisten tilojen ja maanpäällisten jalankulkumaailman yhteyksien parantamista. Kaivokadulla alueen eteläreunassa suunnitelmat sovitetaan yhteen Kruunusillat-pikaraitiotien suunnitelmien kanssa.

Uusi Eliel on ydinkeskustan ainoa merkittävä uudishanke, joka tuo keskustaan lisää paljon kaivattuja työpaikkoja. Työpaikat syntyvät koko pääkaupunkiseudun parhaiten joukkoliikenteellä saavutettavalle paikalle. Hankkeen myötä Helsingin keskustaan syntyy palveluiltaan monipuolista uutta kaupunkia, jossa niin helsinkiläiset kuin matkailijat viihtyvät, harrastavat, käyttävät palveluita tai käyvät töissä.

Alueen kaavamuutosta suunnitellaan

Alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa Elielinaukiolle ja Asema-aukiolle uudisrakentamista. Asemakaavan muutos koskee Elielinaukiota, Asema-aukiota, Postikatua sekä Postitalon, Sokoksen ja Vltavan rakennuksia.

Alueen suunnitteluperiaatteiden luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 24.8.−11.9. osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Suunnitteilla olevasta kaavamuutoksesta järjestetään verkkotilaisuus 1.9. klo 17−18. Osallistumislinkki ja tarkemmat tiedot tilaisuudesta tulevat löytymään osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.

Taustalla suomalaiset toimijat

Arkkitehtuurikilpailuun on kutsuttu viisi suunnitteluryhmää korkeatasoisten kilpailuehdotusten varmistamiseksi. Suunnitteluryhmien valinnassa otettiin kokemuksen ja referenssien ohella huomioon kansainvälisen ja kotimaisen osaamisen tasapaino. 

Kilpailun järjestää kokonaan suomalainen Elielinaukion kehitys Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Elielinaukion kehitys Oy:n muodostavat alueen kiinteistönomistajat Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion sekä kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Evata Partners. Kilpailun tuomaristossa ovat kilpailun järjestäjien lisäksi mukana asiantuntijajäsenet Suomen arkkitehtiliitto SAFA:sta, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK:sta sekä kansainvälinen asiantuntijajäsen.

Arkkitehtuurikilpailun on määrä käynnistyä 1. marraskuuta 2020. Alustavan aikataulun mukaan kilpailun lopputulos olisi selvillä huhti-toukokuussa 2021. Kilpailua voi seurata verkkosivulla uusieliel.fi, jonne päivitetään tietoa suunnittelun etenemisestä. Kilpailuehdotukset julkaistaan verkkosivuilla niiden valmistuttua ja niistä kerätään palautetta kilpailun tuomaristolle Kerro kantasi -kyselyn muodossa. Tavoitteena on laatia alueen uusi asemakaava voittaneen suunnitteluratkaisun pohjalta.

Lisätietoja:

Kaupungin edustaja 

Perttu Pulkka 

Johtava arkkitehti 

[email protected]      

09 310 37 465   

Elielinaukion kehitys Oy:n edustaja

Vesa Olkkola  

Elielinaukion kehitys Oy     

[email protected]           

040 544 23 21       

< Takaisin