Tävlande

MVRDV, SLA Copenhagen, PES-Arkkitehdit och Sweco Finland

MVRDV i Holland har genomfört högklassiga projekt från enfamiljshus till offentliga byggnader i sammanlagt 47 länder. Arkitektkontoret, som vunnit över 100 priser och hedersomnämnanden, har bland annat planerat en saluhall i Rotterdam.

SLA Copenhagen är en dansk arkitektbyrå som verkar inom stads- och landskapsplanering. SLA har genomfört flera projekt runt Europa, Asia and Afrika.

PES-Arkkitehdit, verksam i Helsingfors och Shanghai, har i Finland bland annat ritat utbyggnaden av området för långdistansflyg på Helsingfors-Vanda flygplats.

Sweco Finland är ett expertföretag inom samhällsbyggnad och industri. Sweco, verksam i över 70 länder, har bland annat medverkat i Triplas stations-, affärs och kontorskvarter som ansvarig för huvud-, arkitekt- och byggnadsplaneringen.


Snøhetta, Arkkitehdit Davidsson Tarkela och WSP Finland & UK

Snøhetta är en arkitektur- och designbyrå, vars namn refererar till ett fjäll i Norge. Byrån har bland annat planerat det internationellt belönade operahuset i Oslo och biblioteket Bibliotheca Alexandrina.

Arkkitehdit Davidsson Tarkela är en finsk arkitektbyrå som genomfört åtskilliga nybyggnationer, krävande renoveringar av skyddade byggnader och många slags utvecklingsprojekt från planläggning till genomförandefasen. Byrån har bland annat planerat hotell- och kongresscentret Clarion i Helsingfors.

WSP är ett planerings- och konsultföretag som förenar olika kompetensområden. I Finland är WSP känt för utformningen av en bro för lätt trafik som sammanbinder friluftsområdena i Kuusijärvi och Sipoonkorpi nationalpark.


JKMM Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, WSP Finland och Demos Helsinki

JKMM Arkkitehdit är en finsk arkitektbyrå som planerar byggnader, inredningar, möbler och stadsrum. Byrån har bland annat planerat det omtyckta och flerfaldigt prisbelönta konstmuseet Amos Rex.

Planeringsbyrån Nomaji maisema-arkkitehdit verkar inom landskaps- och stadsplanering, och är specialiserad på utveckling av ekologiskt och socialt fungerande lösningar. Bland annat Fårholmens naturstigskonstruktioner i Helsingfors är ritade av Nomaji.

WSP är ett planerings- och konsultföretag som förenar olika kompetensområden. I Finland är WSP känt för utformningen av en bro för lätt trafik som sammanbinder friluftsområdena i Kuusijärvi och Sipoonkorpi nationalpark.

Demos Helsinki är en tankesmedja som löser samhälleliga utmaningar. Demos Helsinki har bland annat arbetat med ett stort antal utvärderingar och rekommendationer inom ramarna för FN:s handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030, för hur programmet kunde genomföras i Finland.


Anttinen Oiva Arkkitehdit, Hellon, Retail Flow Finland, MASU Planning, Sweco Finland, Granlund och WSP Finland

Anttinen Oiva Arkkitehdit har bland annat ritat Kajsahuset, som inrymmer huvudbiblioteket för Helsingfors universitet. Huset är omtyckt och har tagits väl emot av såväl allmänheten som experter. Elina Anttinen och Vesa Oiva, som grundade byrån, har bl.a. vunnit Statspriset i arkitektur 2013.

Företaget Hellon är specialiserat på tjänsteutformning. Hellon har medverkat i implementeringen av HRT:s nya zonmodell med hjälp av i förväg gjorda kundundersökningar.

Retail Flow Finland är specialiserat på kommersiell planering och har genomfört många projekt med kommersiell planering och funktionell utformning i köpcenter runt om i Finland.

MASU Planning är en dansk landskapsplaneringsbyrå som fokuserar på stadsrum och stadsutveckling, kulturinstitutioner, samt miljöer för boende och utbildning. Byråns planeringsprojekt bygger ofta på den nordiska designtraditionen. MASU Planning har bland annat svarat för landskaps- och utrymmesplaneringen i Arabias verkstadskvarter.

Sweco Finland är ett expertföretag inom samhällsbyggnad och industri. Sweco, verksam i över 70 länder, har bland annat medverkat i Triplas stations-, affärs och kontorskvarter som ansvarig för huvud-, arkitekt- och byggnadsplaneringen.

Granlund är en expertkoncern inom fastighets- och byggsektorn med fokus på smarta fastigheter och fastigheters funktionalitet. Granlund har ansvarat för el-, AV- och belysningsplaneringen och dagsljussimuleringarna i Västra terminalen 2 i Helsingfors hamn, som är den mest trafikerade passagerarhamnen i Europa.

WSP är ett planerings- och konsultföretag som förenar olika kompetensområden. I Finland är WSP känt för utformningen av en bro för lätt trafik som sammanbinder friluftsområdena i Kuusijärvi och Sipoonkorpi nationalpark.


Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto K2S, Suunnittelutoimisto Amerikka, Boxxed och Ramboll Finland

Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit planerar byggnader för olika användningsområden. Byrån fokuserar på användarperspektivet och funktionalitet, utan att glömma omgivningen och skönhetsvärdena. Byrån har bland annat ritat kvarteret Lyyra, som byggs i Hagnäs i Helsingfors. Kvarteret ägs av Studentkåren vid Helsingfors universitet.

Den finska arkitektbyrån K2S fäster i sin planering uppmärksamhet vid noggrant genomtänkta detaljer, förståelse av sammanhanget och skicklig användning av rummet. Byråns delägare delar på en professur vid Aalto-universitetet. K2S har bland annat planerat Kampens kapell, som bland många andra erkännanden har tilldelats priset International Architecture Awards.

Planeringsbyrån Amerikka fokuserar särskilt på utrymmeskoncept och -planering, arkitekttjänster och utvecklingsprojekt för stadsmiljöer. Bland annat konceptet för restaurangkvarteret Kortteli i Kampens köpcentrum och tävlingsvinnaren, det kommersiella konceptet Campus Maria i gatunivå är utarbetade av Amerikka.

Boxxed är ett marknadsföringsföretag i Birmingham med kunder som Microsoft, elektronikjätten Sony och klädmärket Superdry.

Ramboll erbjuder teknisk planering, konsultering, produktutveckling och affärstjänster inom flera branscher. Bland annat byggnadsplaneringen för centrumbiblioteket Ode har genomförts av Ramboll som ett internationellt samarbete.