Jury

Anni Sinnemäki

Biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Jury ordförande

Tomi Aimonen

Fastighetsdirektör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Representant för Elielinaukion kehitys Oy

Cino Zucchi

Ledande arkitekt, professor, Cino Zucchi Architetti

Internationell expertmedlem

Pasi Suutari

Fastighetsdirektör, SOK

Representant för Elielinaukion kehitys Oy

Rikhard Manninen

Markanvändningsdirektör, Helsingfors stad

Representant för Helsingfors stad

Perttu Pulkka

Ledande arkitekt, Helsingfors stad

Representant för Helsingfors stad

Anu Lamminpää

Landskapsarkitekt, Helsingfors stad

Representant för Helsingfors stad

Mirjam Larinkari

Planeringschef, landskapsarkitekt MARK, Tammerfors stad

Medlem som är utsedd av Finlands landskapsarkitektförbund MARK

Pertti Kareoja

Professor, arkitekt SAFA

Arkitektdomare

Vesa Olkkola

Arkitekt SAFA, CEO, Evata Partners Oy

Representant för Elielinaukion kehitys Oy

Markku Hietala

Senior Advisor, delägare, Realidea Oy

Representant för Elielinaukion kehitys Oy

Tävlingsorganisation

Tävlingen arrangeras av utvecklingsbolaget Elielinaukion kehitys Oy tillsammans med Helsingfors stad. Tävlingsjuryn svarar för utvärderingen av planeringsförslagen. Juryn består av elva medlemmar. Fyra utses av arrangören och fyra av staden, härtill utses en av Finlands Landskapsarkitektförbund och en inbjuds i egenskap av internationell expertmedlem. Juryn bistås i sin utvärdering av ett tävlingssekretariat och utsedda experter.

Tävlingssekreteraren svarar för tävlingens förberedelser och genomförande, för nödvändiga avtalsförhandlingar och fungerar som tävlingsdeltagarnas kontaktperson samt bistår juryn under tävlingen.

Beslutet om tävlingens vinnare fattas av Elielinaukion kehitys Oy och av Stadsmiljönämnden på förslag av juryn.