februari 17, 2021

Nya Eliel förverkligar centrumvisionen

by paula in Yleinen

Nya Eliel förverkligar centrumvisionen

17.2.2021

Helsingfors stad har tillsammans med stadsborna, intressentgrupperna och stadens olika experter utarbetat en centrumvision som specificerar den övergripande planen för affärscentrums- och innerstadsområdet som underlag för markanvändningen och trafikplaneringen. I centrumvisionen presenteras bland annat riktlinjer för utvecklingen av stadscentrumet, vilka särskilt styr främjandet av enskilda projekt i en helhetsstödjande riktning. Riktlinjerna ligger också bakom målen och designprinciperna för Nya Eliel-projektet.

Helsingfors centrum identifieras i visionen som den viktigaste näringslivskoncentrationen i Finland och ett område med hög efterfrågan på affärslokaler. Även stadscentrumets tillgänglighet och påverkningsområde kommer att förbättras genom flera olika hållbara trafikprojekt som ytterligare kommer att öka antalet besökare. Trots att pandemin har orsakat osäkerhet för stadskärnans vitalitet och sysselsättning, råder det inom fastighetssektorn en klar uppfattning om att till exempel behovet av bra kontorsutrymmen inte kommer att förändras väsentligt trots den sannolika ökningen av distansarbete. Vad gäller handel är ser Finlands mångsidigaste utbud till att stadscentrumet fortfarande är områdets attraktivaste plats för affärer och tjänster när situationen normaliseras.

För att centrumet på lång sikt ska kunna svara på behovet av ökande besökarmängder och bevara sin position, förutsätts mångsidig förnyelse och flera funktioner som betjänar olika målgrupper, och vilka i sin tur behöver nya och omvandlingsbara affärsutrymmen. Ett av de mest betydelsefulla målen för projektet Nya Eliel är att svara på behovet av affärslokaler som identifierats i centrumvisionen och erbjuda efterfrågade nya lägen till flera företag, affärer och tjänster så att stadskärnan också i framtiden kan betjäna sitt nya, utvidgande påverkningsområde på ett hållbart sätt.

Centrumvisionen styr också rörelsens och gatuutrymmets karaktär. Stadscentrumet är levande, öppet och varierande. Användningen av gatuutrymmet kommer att prioriteras och biltrafikens nackdelar minskas. Det breda promenadcentrumet ökar social interaktion, uppmuntrar till motion, vistelse utomhus och bemötanden. De ovan nämnda riktlinjerna ligger starkt bakom designprinciperna för Nya Eliel-projektet, och i tävlingsförslagen som presenteras mars kommer vi säkerligen att få se ett nytt, mysigt gågatucentrum med mångsidiga tjänster, där både Helsingforsbor och turister kommer att trivas, förbruka sin fritid, använda tjänster och arbeta.

< Tillbaka