november 20, 2020

Arkitekttävling för Elielplatsen och Stationsplatsen inleds – fem internationella planeringsgrupper deltar

by mari in Yleinen

Arkitekttävling för Elielplatsen och Stationsplatsen inleds – fem internationella planeringsgrupper deltar

20.11.2020

Pressmeddelande

Arkitekttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen inleds fredagen den 20 november. Syftet med tävlingen är att hitta en fungerande helhetsplan för området, utifrån vilken man kan börja bereda ändringar i detaljplanen. Principerna för planeringen av området godkändes av stadsmiljönämnden i november.

Projektet för förnyelse av området ingår i en större helhet för utveckling av området kring järnvägsstationen, där man vill göra Elielplatsen och Stationsplatsen till en trivsam och levande del av promenadcentrum. Projektet förbättrar märkbart områdets funktionalitet, speciellt ur fotgängarnas och cyklisternas synvinkel.

Arkitekttävlingen är öppen för inbjudna deltagare. Man valde att ordna tävlingen för inbjudna deltagare eftersom objektet är mycket betydande och för att säkerställa förslag av tillräckligt hög kvalitet. Deltagarna har valts ut genom en förhandsgallring. I valet av planeringsgrupper beaktades även balansen mellan internationell och inhemsk kompetens.

I tävlingen deltar arkitektbyråerna MVRDV, Snøhetta, JKMM Arkkitehdit och Anttinen Oiva Arkkitehdit med team samt Cederqvist & Jäntti Arkitekter och Arkkitehtitoimisto K2S med team.

Man vill ha sådana lösningar för platserna i fråga som beaktar områdets säregna karaktär

Genom tävlingen vill man ta fram en planeringslösning som med beaktande av områdets säregna karaktär och utgångspunkterna för stadsbilden erbjuder högklassiga lösningar för gatorna och platserna, tillräckligt effektiv markanvändning samt ett mångsidigt innehåll med allt från kontorsarbetsplatser och handel till fritidstjänster och mötesplatser. I tävlingsprogrammets betonas planeringsförslagens kvalitet och funktionalitet i fråga om stadsrummet samt planförslagets genomförbarhet. I nybygget ska man beakta områdets värdefulla historiska karaktär, och byggandet ska i fråga om sin höjd passa in i det omgivande byggnadsbeståndet.

Tävlingen ordnas av Elielinaukion kehitys Oy i samarbete med Helsingfors stad. Det helt finländska utvecklingsbolaget för Eliel bildas av områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion Real Estate samt Evata Partners som är specialiserad på fastighetsutveckling och -investering. I juryn ingår en expertmedlem från Finlands landskapsarkitektförbund och en internationell expertdomare. I övrigt består juryn av experter som valts ut av Helsingfors stad och representanter för Elielinaukion kehitys Oy, som har omfattande erfarenhet av byggande och stadsplanering. Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki är ordförande för juryn.

Tävlingsförslagen kan kommenteras av allmänheten i mars

Tävlingsförslagen presenteras på webbplatsen uusieliel.fi kort efter att tävlingen avslutats i mars 2021. För allmänhetens kommentarer skapas en Kerro kantasi-enkät, där man ber om respons på arbetena och idéer för den fortsatta bearbetningen. Givna responser kommer att beaktas i valet av vinnaren.

Enligt den preliminära tidtabellen ska vinnaren väljas i juli 2021. Målet är att på basis av den valda planeringslösningen utarbeta en ny detaljplan för området.

 Om man inte kan utse en vinnare i det första skedet inleds ett andra skede för de förslag som valts att gå vidare. De tävlingsgrupper som väljs för det andra skedet får möjlighet att vidareutveckla sina förslag med hjälp av olika planer och utredningar. Det eventuella andra skedet torde inledas i juli eller augusti 2021.

Tävlingen kan följas på webben på nyaeliel.fi, där information om hur planeringen framskrider kommer att uppdaterad.

Stadens företrädare

Perttu Pulkka

Ledande arkitekt

perttu.pulkka@hel.fi

09 310 37 465

Företrädare för Elielinaukion kehitys Oy

Vesa Olkkola

Elielinaukion kehitys Oy

vesa.olkkola@kimvestor.fi

040 544 23 21

< Tillbaka