ELIEL

Planen innebär mer allmänt utrymme i tävlingsområdet, strukturerar det som redan finns och skapar ett nytt, trevligare, säkrare och mer funktionellt utrymme för stadsbornas dagliga användning. Den lämnar den västra flygeln av stationsbyggnaden öppen och aktiverar ett nytt offentligt utrymme på Elielplatsen, samt strukturerar och förbättrar Stationsplatsen som en knutpunkt för kollektivtrafiken, vilket ger platsen en karaktär av centralt öppet utrymme. Med förslaget kommer hela området och dess närmaste omgivning att bli ett område för fotgängare och lätt trafik, som sömlöst förbinder Esplanaden-Centralgatan med Medborgartorget och Tölöviken.

Det nya affärshuset Eliel blir en fortsättning på arkitekturen för offentliga tjänster och affärslokaler som bildas av Posthuset, Sokos hus och affärsbyggnaderna på Brunnsgatan. Byggnaden blir inget arkitektoniskt utropstecken i stadsbilden med järnvägsstationens offentliga och monumentala utrymmen, utan kompletterar omgivningens särdrag och anknyter både genom sina linjer och material till de omgivande byggnaderna. Affärshusets trästrukturer har ett föränderligt utseende beroende på ljusförhållandena och tillför glas- och granitfasaden ett tredje material och ett nytt element, vilket ger byggnaden en personlig karaktär.

Arkitekturen i de nya byggnaderna (11400 brm2) söker uppnå ett tidlöst och målmedvetet, men samtidigt personligt och attraktivt utseende. För affärshuset Nya Eliel planeras en koldioxidsnål byggnad av massivt trä, som tar hänsyn till målen för cirkulär ekonomi och vars tekniska, rumsliga och användbara egenskaper stöder byggnadens långa livscykel. På gatunivå finns en saluhallsliknande passage i linje med ingången till västra flygeln, som ansluter till underjordiska korridorer och tunnelbanan. Affärslokalerna på gatunivå skapar urbana shoppingutrymmen i en atmosfär av passager, affärsgator och torg.

Raden av öppna utrymmen på stationen förenas till en helhet med en enhetlig men subtilt varierande stenläggning. Dess färgtoner bygger på stationsbyggnadens och den nuvarande stenläggningens nyanser, på färgerna som påträffas i Helsingfors berggrund. Fotgängarflöden och uppehållszoner motiverar förändringar i stenens ytbehandling och skala och bildar en varierande men samtidigt rofylld helhet.

Kommentera förslagen på tjänsten Kerro kantasi 12.3.2021-4.4.2021