ALBERO

Albero, en respektfull radikal som slår vakt om och kompletterar den befintliga miljön. Den drar sig tillbaka i stadsbilden och skapar ett arkaiskt ramverk för ett nytt sätt att kombinera arbete, fritid och upplevelser.

Dess prefabricerade ”grenverk” erbjuder platser och upptäcktsglädje på ett sätt som tar hänsyn till det som redan finns och banar väg för en ny framtid.

Utomhusutrymmena bildar Alberos rötter. Inomhus- och utomhusutrymmen flyter fritt ihop i hela området, vilket skapar en inbjudande mängd offentliga platser för stadsborna att använda.

Albero kompletterar den urbana strukturen som påbörjades med Centralstationen. Byggnaden är uppdelad i mindre delar, vars proportioner bestäms av höjden på de omgivande byggnaderna.

Alberos fasadmaterial är glas och koppar, som kännetecknar även de omgivande byggnaderna. Strukturlösningen omfattar ett ekonomiskt och tekniskt optimerat trä-stål-betong-system.

Helsinki Well är en mötesplats där tunnelbanetrafiken vävs samman med stadens utrymmen. Fritt flödande dynamiska strukturer uppmuntrar dig att njuta av strömningarna i stadslivet.

Albero – en plats att mötas, vara på och interagera i det ständigt föränderliga Helsingfors.

Kommentera förslagen på tjänsten Kerro kantasi 12.3.2021-4.4.2021