1 lokakuun, 2020

Projektet Nya Eliel skapar ett trivsamt och livligt promenadcentrum i Helsingfors

by paula in Yleinen

Projektet Nya Eliel skapar ett trivsamt och livligt promenadcentrum i Helsingfors

1.10.2020

Ett av huvudsyftena med den nya internationella arkitekttävlingen i Nya Eliel-projektet är att utveckla området vid Elielplatsen och Stationsplatsen till en trivsam och funktionell miljö för fotgängare och cyklister. Sett till antalet fotgängare är planeringsområdet det livligaste i Helsingfors, men i sitt nuvarande tillstånd uppvisar sig denna paradplats främst som en genomfartsplats och ett trafikområde. Syftet med projektet är att skapa ett promenadområde med mångsidiga tjänster, där både stadsbor och resenärer trivs, träffas och förbrukar sin fritid. Området kommer att förändras från en odefinierad, bullrig och osäker genomfartsplats som domineras av trafiken till en trivsam och livlig del av promenadcentrumet som förstärker hela områdets dragningskraft.

Planeringsområdet är också en mycket central och lättillgänglig plats för cykeltrafiken till Helsingfors centrum. Förutsättningarna för cyklister kommer att förbättras i näromgivningen genom bl.a. cykeltunneln som korsar järnvägen underifrån och nya parkeringsplatser för cyklar. Projektet Nya Eliel gör det också smidigare och säkrare att cykla i centrum i och med att fordonstrafiken försvinner från området, vilket skapar utrymme för tydligare cykelrutter och flera parkeringsplatser. 

Anordnandet av arkitekttävlingen har gett upphov till omfattande diskussioner och flera parter har tillstått utmaningen med planeringsuppgiften. Flera av Helsingfors viktiga byggnader med särskilt betydande historiskt värde befinner sig till exempel på området. Av denna anledning har man beslutat att anordna en internationell arkitekttävling på högsta nivå. Omfattande utredningar av tävlingens utgångspunkter har genomförts utgående från bland annat miljöhistoria, byggnadshistoria och stadsbild, men också från stadsbornas åsikter. Planeringsprinciperna har utarbetats utgående från dessa utredningar tillsammans med en stor expertgrupp.

Vi ser fram emot att se vilka lösningar de förstklassiga planeringsbyråerna skapar utifrån de utmanande utgångspunkterna!

< Takaisin