Tidsplan

Tävlingens och projektets tidtabell kan ändras. Eventuella ändringarna i tidtabellet kommer att uppdateras på den här sidan.

Om vinnaren inte kan väljas på grundval av den första fasen kommer den andra fasen av tävlingen utföras bland de förslag som har valts för fortsättning. Den eventuella andra fasen är planerad att inledas i juni-augusti 2021.

Tävlingsprogram (en/fi) (PDF)