december 10, 2021

”Klyyga” vann arkitektur- och koncepttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen

by paula in Yleinen

”Klyyga” vann arkitektur- och koncepttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen

10.12.2021

Bidraget Klyyga av den norska arkitektbyrån Snøhetta valdes till vinnare i arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen. Vinnaren offentliggjordes på Helsingfors centrumbibliotek Ode på eftermiddagen i dag den 10 december 2021. Juryn såg stark potential för vidareutveckling i det vinnande bidragets modiga och framtidsblickande arkitektur.

Bidragen Albero och Klyyga valdes till andra skedet i arkitektur- och koncepttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen i oktober. De båda förslagen uppfyllde kraven i tävlingsprogrammet. Till vinnare valde juryn bidraget Klyyga, som består av byggnader som smalnar uppåt. Det särpräglade bidraget beskrevs som karaktäristiskt och arkitektoniskt självständigt. Planlösningen för våningen i marknivå tar väl hänsyn till fotgängarströmmarna i området och skapar inom- och utomhusutrymmen av ett nytt slag i stadens centrum. Klyyga hade tävlingens bästa lösning för integrering av Vltavas byggnad i projektet. Den geometriska fasaden visar upp skiftande uttryck när den betraktas från olika riktningar, och den bidrar till att anknyta projektet till de värdefulla byggnaderna i omgivningen.

Juryn är övertygad om att det till sin identitet starka arbetet också klarar den fortsatta utvecklingen utan att gå miste om sin särprägel. Förslaget representerar 2020-talets nyskapande arkitektur som uttrycker framtidstro. Klyyga har något av samma attityd som den av Eliel Saarinen ritade Helsingfors järnvägsstation, när den introducerades. Juryn uppskattade hur det vinnande bidraget utvecklades utifrån responsen på det under tävlingens gång. Ändringarna vittnar om planens utvecklingsduglighet och om kompetensen hos teamet som skapade den.

Enligt juryn erbjuder Klyyga en bra grund för den fortsatta planeringen och detaljplaneringen. Tävlingen genomfördes anonymt, och först när beslutet meddelats blev det klart att planen ritats av den internationellt uppskattade arkitektbyrån Snøhetta, som vunnit betydande arkitekturtävlingar. Partnerna i förslaget var bland annat Architects Davidsson Tarkela och planering- och konsultföretag WSP Finland. Några av de bäst kända exemplen på Snøhettas arbete är biblioteks-, musei- och kongresscentret Bibliotheca Alexandrina, som finns i Alexandria i Egypten, det nya operahuset i Oslo och National 9/11 Memorial-museipaviljongen på Ground Zero i New York.

Klyyga introducerar ett trivsamt torg

Arkitekturtävlingen handlade inte enbart om högklassig arkitektur, utan syftet var också att omvandla området till ett trivsamt och välfungerande centrum för fotgängare. Målet stödjer Helsingfors stads strategiska riktlinje om att göra stadskärnan levande och bygga ut stadens promenadcentrum. Genom Elielplatsen och Stationsplatsen går två stora fotgängaraxlar som får stöd av det nya området. Genom Klyyga skulle Stationsplatsen bli fri från dagens motorfordonstrafik och byggas ut till en av de största öppna platserna i Helsingfors centrum. Samtidigt skulle stadens promenadcentrum utvidgas avsevärt.

”Helsingfors strategiska mål är att göra stadskärnan ännu mer levande än tidigare. Resultatet av arkitekttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen främjar detta mål och ger enligt min mening en god grund för den fortsatta planeringen av området. I de följande skedena gäller det särskilt att planera stadsutrymmet kring Stationsplatsen och Postgatan så att det bildar en så trivsam promenadmiljö som möjligt. Den här platsen ska naturligtvis ha en intressant och arkitektoniskt intressant stadsbild”, konstaterar biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Ytterligare planering och beredning av detaljplanen

Respons på tävlingsbidragen samlades in i nättjänsten Säg din åsikt i två repriser. Respondenterna ställde sig inte klart bakom något av de två förslagen, men de föreslagna byggnadernas storlek väckte kritik. Respondenterna satte värde på de fungerande öppna platserna, luftigheten och målet att bevara och bygga fler grönområden. Juryn studerade respondenternas åsikter om tävlingsbidragen och den allmänna utvecklingen av stadsmiljön.

Det vinnande tävlingsbidraget visar riktningen för den framtida markanvändningen och planeringen av byggnadsmassorna i området, och de utvecklas ytterligare under den fortsatta planeringen så att de tillgodoser de stadsbildsmässiga och funktionella målen ännu bättre. Det är särskilt viktigt att skapa ett trivsamt och attraktivt stadsutrymme, säkerställa utmärkta förhållanden för fotgängare och skapa ett utbud av tjänster som ökar stadskärnans livskraft. Exempel på ett attraktivt stadsutrymme är omsorgsfullt planerade öppna platser samt promenad- och cykelleder. 

I det nästa skedet inleds beredningen av detaljplanen i samarbete med det team som vann tävlingen, områdets utvecklingsbolag och Helsingfors stad. Detaljplanen definierar grunderna för byggandet, och den egentliga byggnadsplaneringen inleds efter att detaljplanen blivit färdig.

Tävlingen ordnades av Elielinaukion kehitys Oy och Helsingfors stad. Bakom projektbolaget står finländska placerare i fastighetsbranschen och aktörer i området. I tävlingsjuryn medverkade tävlingens arrangörer, en sakkunnigmedlem från Finlands landskapsarkitektförbund MARK samt en internationell och en inhemsk sakkunnigmedlem. 

Juryrapport

Mer information om tävlingen: 

Elielinaukion kehitys Oy 
Vesa Olkkola 
Verkställande direktör 
vesa.olkkola@kimvestor.fi 
040 544 23 21 

Mer information om planläggningen: 

Helsingfors stad 
Perttu Pulkka 
Ledande arkitekt 
perttu.pulkka@hel.fi 
09 310 37465 

< Tillbaka