oktober 25, 2021

Arbetena i det andra skedet av arkitekttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen finns till påseende

by paula in Yleinen

Arbetena i det andra skedet av arkitekttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen finns till påseende

25.10.2021

De tävlingsförslag som valts ut för den andra etappen i arkitekttävlingen för att förnya Elielplatsen och Stationsplatsen har vidareutvecklats enligt feedbacken från stadsborna och juryn. Förslagen Albero och Klyyga som gick vidare i första skedet presenteras som förnyade. De två vidareutvecklade tävlingsförslagen finns till påseende och kan kommenteras i webbtjänsten Säg din åsikt under perioden 25.10–8.11.

För drygt ett år sedan bjöds fem planeringsgrupper in till arkitektur- och koncepttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen. Våren 2021 bedömde juryn tävlingsförslagen och valde ut Albero och Klyyga till det andra skedet. I sitt beslut och sin återkoppling tog juryn hänsyn till de tusentals kommentarer som mottogs från stadsborna.

Enligt juryn uppfyllde Albero och Klyyga, som nu presenteras som förnyade, bäst kraven i tävlingsprogrammet efter den första etappen. Målsättningen är att göra området vid Elielplatsen och Stationsplatsen till en trivsam och levande del av ett promenadcentrum samt erbjuda högklassiga gatu- och torgutrymmen. Nybyggnationen måste naturligt smälta in i den värdefulla miljön och i det omgivande byggnadsbeståndet. Juryn presenterade också utvecklingsönskemål till Albero- och Klyyga-planeringsgrupperna. Samtidigt sänktes volymmålet för byggande med cirka en fjärdedel.

Tävlingsförslagen presenteras i webbtjänsten Säg din åsikt

De tävlingsförslag som tagits fram under det andra skedet har publicerats för kommentarer från alla stadsbor och andra som är intresserade av att utveckla området. Juryn hoppas få tydlig feedback på vilket av förslagen man önskar att planeringen fortsätter ifrån. Vinnaren förväntas tillkännages i slutet av december.

”Syftet med arkitekturtävlingen har varit att hitta en utvecklingsduglig övergripande lösning ur stadsbildens och implementeringens perspektiv. I tävlingen söker vi en idé utifrån vilken den faktiska byggnadsplaneringen och planläggningen startar”, berättar Vesa Olkkola, VD för Elielinaukion Kehitys Oy.

För båda tävlingsförslagen som gick vidare har man publicerat material som tagits fram av planeringsgrupperna: en presentationstext, en visningsbild och tävlingsförslaget i sin helhet. Kommentarer kan lämnas in under cirka två veckor, det vill säga fram till den 8 november 2021. Kommentarerna kommer att användas vid bedömning av projektet.

Du kan ge dina kommentarer på sidan https://kerrokantasi.hel.fi/

Alberos planeringsgrupp beskriver sitt vidareutvecklade tävlingsförslag bland annat enligt följande:

*Albero utgår från höjden på de befintliga byggnaderna och kombinerar de olika skalorna i byggnaderna i området. Helsingfors centralstation är fortsättningsvis den dominerande i stadsbilden. 

Serien av torg och utomhusutrymmen förbinder Tölöviken med de södra delarna av det marina Helsingfors. Albero omges av ett urbant grönt som fortsätter genom inomhusutrymmena till takterrasserna.

Planeringsgruppen bakom KLYYGA beskriver i sin tur sitt tävlingsförslag på följande sätt:

Det nya centralkvarterets dimensionering tar hänsyn till järnvägsstationens lägre skala och blir högre på Posthusets sida.

Elielplatsens och Stationsplatsens rymligt dimensionerade stadsmatta som tjänar promenader och grön rörlighet ger stadsrummet en ny identitet.

Tävlingens bakgrund och mål

Förnyandet av området vid Elielplatsen och Stationsplatsen är en del av en större helhet för utveckling av miljön i Helsingfors centrum och kring järnvägsstationen. Syftet är att stärka stadskärnans ställning som ett attraktivt centrum för näringslivet och en betydande mittpunkt för arbetsplatser. Man vill göra området vid Elielplatsen och Stationsplatsen till en trivsam, levande och mångsidig del av promenadcentrumet. Området ska vara mer funktionellt särskilt för fotgängare och cyklister.

Tävlingen arrangeras av Elielinaukion kehitys Oy tillsammans med Helsingfors stad. Elielinaukion kehitys Oy omfattar områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Hyresinkomst, VR, SOK, Exilion samt Evata Partners, som specialiserat sig på fastighetsutveckling och fastighetsinvestering. I tävlingsjuryn ingår förutom tävlingsarrangörerna också en sakkunnigmedlem från Finlands landskapsarkitektförbund MARK och en internationell och en inhemsk sakkunnigmedlem.

Du kan läsa mer om tävlingen på http://www.uusieliel.fi/

Mer information om tävlingen:

Elielinaukion kehitys Oy
Vesa Olkkola
Verkställande direktör
vesa.olkkola@kimvestor.fi
040 544 23 21

Mer information om planläggningen:

Helsingfors stad
Perttu Pulkka
Ledande arkitekt
perttu.pulkka@hel.fi
09 310 37465

< Tillbaka