juni 24, 2021

Arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen går vidare till det andra skedet

by paula in Yleinen

Arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen går vidare till det andra skedet

24.6.2021

Juryn har valt ut två tävlingsbidrag i arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen till det andra skedet enligt tävlingsprogrammet. Tusentals kommentarer från stadsborna har hörts för beslutet. Bidragen Albero och Klyyga, som bäst motsvarade de krav som planeringsområdet och tävlingsprogrammet ställer, går vidare.

För den idéplanering som föregick detaljplaneringen av Elielplatsen och Stationsplatsen ordnades en arkitektur- och koncepttävling i form av en inbjudan, till vilken fem planeringsgrupper inbjöds. Bland de inbjudna fanns förutom finländsk spetskompetens även internationella prisbelönta aktörer.

Om bidragen i det första skedet gjordes en enkät där stadsborna fick möjlighet att kommentera dem. I enkäten inkom tusentals kommentarer som har beaktats som en del av beslutsfattandet. Juryn har bedömt arbetena under april–maj och beslutat att låta två av tävlingsbidragen gå vidare till det andra skedet: Albero och Klyyga.

Vid bedömningen av tävlingsbidragen har man betonat planernas kvalitet, funktionsduglighet och genomförbarhet i stadsmiljön. Anpassningen till den historiskt värdefulla miljön, förutsättningarna för en högklassig fotgängarmiljö och vitalitetseffekterna av det funktionella innehållet undersöktes särskilt noggrant.

Planerna är utarbetade med eftertanke och stor yrkesskicklighet

”De tävlande har tagit fram fem intressanta och mycket olika uppfattningar om planeringen av det unika området. Två av bidragen går vidare. Alla bidrag har utarbetats med eftertanke och stor yrkesskicklighet”, säger Elielinaukion kehitys Oy:s verkställande direktör Vesa Olkkola.

Tävlingens första skede har dock lyft fram inte bara positiva möjligheter utan också utmaningar när det gäller att uppfylla de krävande mål som uppställts.

”I varje bidrag måste det göras preciseringar både i fråga om arkitekturen och omfattningen för att man ska uppnå balans i fråga om genomförbarhet, historiska värden och högklassiga utomhus- och inomhusutrymmen”, säger Olkkola. Juryn upplever att det är möjligt att vidareutveckla bidragen både genom anvisningar för de enskilda bidragen och genom att sänka tävlingsprogrammets volymmål och på så sätt erbjuda mer frihet för planering.

Tävlingsprogrammet möjliggjorde byggande också på Stationsplatsen. I alla förslag såg planerarna det som ett område med lätt byggande, som en öppen plats eller ett stadsgrönt område. Den målsatta omfattningen har således visat sig vara utmanande i och med att nybyggandet endast gäller området vid Elielplatsen.

Å andra sidan har tävlingen tydligt visat att Elielplatsen lämpar sig för mycket betydande nybyggande och möjliggör uppkomsten av ett högklassigt, trivsamt och urbant område samt ett till funktionerna rikt fotgängardominerat område.

Det andra skedet inleds i augusti

Juryn utarbetar för närvarande sammanställningar över utvecklingsbehoven för varje bidrag och presenterar dem för de tävlande i början av det andra skedet. I tävlingsprogrammet görs dessutom en ändring som gäller nybyggandets omfattning för att lösa de utmaningar som framkommit och för att öka rörelsefriheten i planeringen. Den målsatta minimiomfattningen beräknas.

Förberedelserna av det andra skedet inleds omedelbart. Målet är att inleda det andra skedet i augusti. Avsikten är att vinnaren offentliggörs i december i slutet av året.

Ett nybyggnadsprojekt för en mer attraktiv mötesplats och ett näringslivscentrum

Nybyggnadsprojektet vid Elielplatsen och Stationsplatsen är en del av en större helhet för utveckling av miljön i Helsingfors centrum och kring järnvägsstationen. Genom projektet stärks stadskärnans ställning som ett lockande näringslivscentrum och ett betydande arbetsplatsområde i Finland där människor möts och tillbringar tid. Som en del av denna utveckling vill man av Elielplatsen och Stationsplatsen med sina kommande byggnader skapa en trivsam, levande och mångsidig del av fotgängarcentrum. Man kommer också att undersöka möjligheterna att förbättra de underjordiska gångförbindelserna.

Tävlingen arrangeras av Elielinaukion kehitys Oy tillsammans med Helsingfors stad. Elielinaukion kehitys Oy bildas av områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Hyresinkomst, VR, SOK, Exilion samt Evata Partners, som specialiserat sig på fastighetsutveckling och fastighetsinvestering. I tävlingsjuryn ingår förutom tävlingsarrangörerna också en sakkunnigmedlem från Finlands landskapsarkitektförbund MARK och en internationell sakkunnigmedlem.

Tävlingen går att följa på webbplatsen uusieliel.fi, där information om hur planeringen framskrider uppdateras.

Ta del av de tävlingsbidrag som valts ut till det andra skedet: Albero, Klyyga

Mer information om tävlingen:

Elielinaukion kehitys Oy
Vesa Olkkola
Verkställande direktör
vesa.olkkola@kimvestor.fi
040 544 23 21


Mer information om planläggningen:


Helsingfors stad
Perttu Pulkka
Ledande arkitekt
perttu.pulkka@hel.fi
09 310 37465

< Tillbaka