mars 12, 2021

Arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen går framåt − man kan kommentera tävlingsförslagen till den 4 april

by mari in Yleinen

Arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen går framåt − man kan kommentera tävlingsförslagen till den 4 april

12.3.2021

Förslagen i arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen är färdiga. Stadsborna har möjlighet att studera tävlingsförslagen och kommentera dem i tjänsten Säg din åsikt till 4.4.2021. Kommentarerna utnyttjas när juryn avgör tävlingen.

Reformprojektet iför Elielplatsen och Stationsplatsen ingår i en omfattande utveckling av Helsingfors centrum och järnvägsstationsområdet. För att utveckla området förstärks centrumets status som attraktivt centrum för näringslivet och betydande område för arbetsplatser i Finland där folk träffas och tillbringar tid. Inom utvecklingen vill man göra Elielplatsen och Stationsplatsen till en trivsam och levande del av promenadcentrumet med mångsidiga tjänster. Reformprojektet förbättrar funktionaliteten av Elielplatsen och Stationsplatsen avsevärt, särskilt ur synvinkeln för fotgängare och cyklister.

En mängd internationella planeringsgrupper inbjöds efter en första gallring till arkitekturtävlingen. Man beslöt sig för en tävling i form av inbjudan på grund av planeringsföremålets betydelse och för att säkra tillräckligt högklassiga förslag. I valet av planeringsgrupper togs även balansen mellan internationell och inhemsk kompetens i beaktande.

I bedömningen betonas stadsrumslig kvalitet, funktionalitet och genomförbarhet

Du kan kommentera tävlingsförslag i tjänsten Säg din åsikt på adressen kerrokantasi.hel.fi/elielinaukionkilpailu till 4.4.2021. Kommentarerna beaktas vid bedömning av tävlingen.

Tävlingsförslagen bedöms visavi stadsrumslig kvalitet, funktionalitet och genomförbarhet. Vid nybygge ska man beakta områdets värdefulla historiska karaktär och byggandet ska i fråga om höjden passa in i det omgivande byggnadsbeståndet.

Principerna för planeringen av området godkändes av stadsmiljönämnden i november 2020. Målet är att på basis av den vinnande planeringslösningen utarbeta en ny detaljplan för området. Det vinnande tävlingsförslaget kan utvecklas genom att bland annat beakta idéer som lyftas fram genom respons från allmänheten när projektet går framåt.

Det eventuella andra skedet torde inledas på sommaren 2021

Om man inte kan utse en vinnare i det första skedet inleds ett andra skede för de förslag som valts att gå vidare. De tävlingsgrupper som väljs för det andra skedet får möjlighet att vidareutveckla sina förslag. Det eventuella andra skedet torde inledas i juli eller augusti 2021.

Tävlingen ordnas av Elielinaukion kehitys Oy i samarbete med Helsingfors stad. Det helt finländska utvecklingsbolaget för Eliel bildas av områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion Real Estate samt Evata Partners som är specialiserad på fastighetsutveckling och -investering.

Tävlingen kan också följas på webben på nyaeliel.fi där information om hur planeringen framskrider uppdateras.

Lisätietoja:

Stadens företrädare

Perttu Pulkka

Johtava arkkitehti

perttu.pulkka@hel.fi

09 310 37465

Företrädare för Elielinaukion kehitys Oy

Vesa Olkkola

vesa.olkkola@kimvestor.fi

040 544 23 21

< Tillbaka