februari 26, 2021

Arkitektur i toppklass möjliggör framväxten av ett nytt stadsliv

by paula in Yleinen

Arkitektur i toppklass möjliggör framväxten av ett nytt stadsliv

26.2.2021

Stadsplanering är ett komplext och mycket krävande arbetsfält, vars slutresultat syns i hela vår vardag. Ämnet väcker ofta inte bara passioner, utan också en bred offentlig debatt. Vi frågade deltagarna i arkitekturtävlingen Nya Eliel vad som särskilt fascinerar dem i stadsplaneringen.

En av de viktigaste drivkrafterna är helt klart möjligheten till stora och positiva långsiktiga förändringar i stadens funktionalitet. – Det fina med stadsplanering är möjligheten att göra stora långsiktiga förändringar för att förbättra städerna. Upptäcka, omvandla och återvinna delar som fallit i skugga till något nytt och innovativt.” -säger JKMM arkitekter. Klaas Hofman, arkitekt för holländska MVRDV, är på samma linje. ”Jag tycker särskilt om möjligheten att påverka livet i positiv riktning för så många människor.”

I Snøhettas designfilosofi är möjliggörande nyckelordet. ”Stadsplanering öppnar möjligheter och påverkar utan tvingande element människors val i stadsrummet” –kommenterar Snøhettas team. ”De bästa och mest framgångsrika utrymmena utökar våra möjligheter istället för att begränsa dem. Detta innebär att användare kan njuta av de kraftgivande platserna och känna friheten och alternativen.”

Vi frågade också om de mest minnesvärda projekten där tävlingsdeltagarna har varit involverade före Nya Eliel. Svaren avspeglade den belöning som designer upplever när deras egna tankar får vind i seglen och skapar ett riktigt positivt stadsliv för stadsborna.

JKMM Arkitekter nämner Amox Rex-projektet, där ett gammalt trafikområde som användes mycket lite förvandlades till en kulturplats mitt i hjärtat av Helsingfors. ”Det är fantastiskt att se ett nytt stadsliv spinna ur arkitekturen.”

Snøhettas team nämner några intressanta praktiska exempel på ideologin som utgår från möjliggörande. Till exempel har taket på Oslo operahus använts för skidåkning. Ryersons lärcenters gemensamma utrymme blev däremot en populär konsert- och danslokal för studenter. ”Vi strävar alltid efter att människor ska känna sig bekväma och fria att improvisera.”

Klaas Hofman på MVRDV nämner ett intressant exempel på hur en plans suveränitet i vissa fall blir tydlig först när den genomförs. ”Först ansågs den stora speglande glasfasaden i ett konstmagasin i Rotterdam som motsägelsefull i den parkliknande omgivningen. Men när den var klar skingrades kritiken när människor har upplevt hur väl byggnaden faktiskt passar in i omgivningen: den speglande fasaden expanderar parken, betonar horisonten och får själva byggnaden att nästan försvinna. Det öppna offentliga rummet på taket som gör att du kan njuta av den urbana panoraman, har också varit populärt.”

Det är fantastiskt att höra att tävlingsdeltagarna brinner för ett stadsliv som kommer till genom framgångsrika designlösningar. Vi väntar med spänning på att se vilken typ av lösningar våra meriterade tävlingsdeltagare kommer att presentera i början av mars, när det är dags att offentliggöra tävlingsförslagen.

< Tillbaka