januari 27, 2021

Tävlingens jury beredd att utvärdera förslag

by paula in Yleinen

Tävlingens jury beredd att utvärdera förslag

27.1.2021

I januari fick juryn för den nya Eliel-arkitekttävlingen en värdig bekräftelse när Pentti Kareoja, professor vid Aalto-universitetet, utvaldes som den sista arkitekturspecialisten utifrån tävlarnas förslag. Han har tjänstgjort som domare i fler än 30 arkitekttävlingar och fått ett flertal erkännanden för sitt arbete inom arkitektur, även på internationell nivå.

Kareoja ansluter sig till en jury med mångsidig kompetens och gedigen erfarenhet. Professor Cino Zucchi från Italien, som också känner till Helsingfors väl, representerar erfaren internationell vision om utformningen av stadsrum. Mirjam Larinkari, en jurymedlem som utsetts av Finlands landskapsarkitektförbund, förstärker visionen särskilt med avseende på offentliga platser, som naturligtvis spelar en mycket viktig roll för utformningen av Helsingfors mest centrala plats. I juryn ingår också stadsplaneringsexperter som utsetts av Helsingfors stad och företrädare för Elielinaukion kehitys Oy. Juryns ordförande är vice borgmästare Anni Sinnemäki.

Dessutom kommer juryn att använda specialister efter behov för att stödja sin bedömning. Stadsborna kommer också att kunna delta i bedömningsprocessen med Säg din åsikt-enkäten, som kommer att öppnas omedelbart när tävlingsförslagen inkommer. Den respons som inkommit och eventuella idéer för vidareutveckling kommer att lämnas till juryn för användning vid tävlingens bedömning.

Tävlingen och dess bedömningsarbete är särskilt utmanande på grund av tävlingsområdets centrala läge och den kulturhistoriskt värdefulla miljön, men juryn med mångsidig kompetens och gedigen erfarenhet är redo.

< Tillbaka