november 9, 2020

Projektet Nya Eliel piggar upp Helsingfors centrum på efterlängtat sätt

by paula in Yleinen

Projektet Nya Eliel piggar upp Helsingfors centrum på efterlängtat sätt

9.11.2020

Utvecklingsprojektet vid Elielplatsen kommer att förnya Helsingfors centrum genom att skapa ett helt nytt kvarter på den nationella paradplatsen. Projektet kommer att öka vitaliteten och det kommersiella utbudet i centrum, samt skapa en attraktiv träffpunkt för stadsborna.

Nya Eliel erbjuder en trivsammare, mångsidigare och säkrare miljö för fotgängare kring stationen och skapar flera lockande tjänster för alla som uträttar ärenden i centrum. Hela kvarteret kommer också att vara fullt av affärsutrymmen av hög kvalitet. I samband med nya affärer, restauranger, tjänster, kulturella aktiviteter och kontorsutrymmen kommer det dessutom att uppstå många nya arbetsplatser i centrum på det attraktivaste läget i landet.

Förnyelsen kommer att ske med hänsyn till områdets värdefulla drag. Projektet har förberetts med särskild omsorg, med särskild uppmärksamhet på historiska och urbana värden, utifrån vilka designprinciperna för nästa arkitekttävling har utarbetats. Siktlinjerna vid ingångarna till Centralstationen från viktiga ankomstriktningar kommer att bevaras, Stationsplatsen kommer att förbli ett torg och nybyggets höjdläge kommer att anpassas till det omgivande byggnadsbeståndet. För att säkerställa en design av hög kvalitet har fem planeringsgrupper på toppnivå bjudits in till arkitekttävlingen. I deras urval beaktade man vid sidan om erfarenhet och referenser även balansen mellan internationellt och inhemskt kunnande.

Nya Eliel är en viktig del av den kontinuerliga utvecklingen av Helsingfors centrum och en efterlängtad uppiggning av förutom Elielplatsen också vitaliteten på hela området.

< Tillbaka