augusti 24, 2020

Pressmeddelande: En internationell arkitekturtävling arrangeras för att utveckla Elielplatsen och Stationsplatsen – projektet är en del av en mer omfattande utveckling av Järnvägsstationens omnejd

by mari in Yleinen

Pressmeddelande: En internationell arkitekturtävling arrangeras för att utveckla Elielplatsen och Stationsplatsen – projektet är en del av en mer omfattande utveckling av Järnvägsstationens omnejd

24.8.2020

En internationell arkitekturtävling i form av en inbjudan arrangeras för att utveckla Elielplatsens och Stationsplatsens område. Tävlingen avses starta i november. Målet är att på basis av förslaget som vunnit tävlingen förbereda en ändring av detaljplanen för området. Som underlag för planeringen av området uppgörs planeringsprinciper, vars utkast nu finns till påseende.

Målet är en tydligare, tryggare och trivsammare helhet

Helsingfors järnvägsstations omnejd förnyas. Som en del av denna förnyelse vill man göra området Elielplatsen och Stationsplatsen till ett modernt, trivsamt och livligt promenadcentrum. Projektet är en del av en större helhet som förnyar järnvägsstationens omnejd.

Elielplatsen utreds som ett område för kontorsbygge med anpassning till miljön. Områdets historiskt rika karaktär beaktas i utvecklingen av området och nybygget bör enligt sina höjdlägen passa in i det omgivande byggnadsbeståndet. Nybyggen som kommer att genomföras på området kan vara affärs-, verksamhets-, service- och kulturlokaler. Bygget på Stationsplatsen planeras så att den i fortsättningen också gestaltas som en öppen plats. I huvudsak byggs det kontor på området.

Med arkitekturtävlingen vill man finna en planeringslösning som beaktar områdets särdrag och rika omgivning genom att erbjuda kvalitativa gatulösningar och lösningar för öppna utrymmen till stadsbornas och spårtrafiksresenärernas förfogande. Området blir säkrare och mer lockande än innan, eftersom genomfartstrafiken och parkeringskörningen tydliggörs. Projektet förbättrar märkbart områdets funktionalitet, speciellt från fotgängarnas och cyklisternas synvinkel. Samtidigt undersöks utvidgningen av områdets underjordiska utrymmen och förbättringen av förbindelserna mellan underjordiska utrymmen och fotgängarvärlden ovanför marken. Vid södra kanten av området på Brunnsgatan sammanfogas planerna med planerna för snabbspårvägen Kronobroarna.

Nya Eliel är kärncentrumets enda nya betydande projekt som hämtar fler länge saknade arbetsplatser till centrum. Arbetsplatserna uppstår på den bäst belägna platsen gällande tillgängligheten av lokaltrafik i Helsingfors. Då projektet är färdigt uppstår en mångsidig ny stad med tanke på servicen i Helsingfors centrum, där såväl helsingforsbor som resenärer trivs, utövar hobbyn, använder tjänster eller arbetar.

En planändring av området planeras

En detaljplanändring för området ska planeras. Målet med detta är att möjliggöra nybygge på Elielplatsen och Stationsplatsen. Detaljplanändringen gäller Elielplatsen, Stationsplatsen, Postgatan samt Posthusets, Sokos och Vltavas byggnader.

Utkastet av områdets planeringsprinciper samt deltagnings- och bedömningsplan finns till påseende under tiden 24.8−11.9 på https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella. Den 1 september kl. 17–18 arrangeras ett webbtillfälle gällande planändringen som planeras. Noggrannare information om tillfället och planerna finns på https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella.

Finska aktörer i bakgrunden

För att säkerställa tävlingsförslag på hög nivå har fem planeringsgrupper inbjudits till arkitekturtävlingen. I valet av planeringsgrupper beaktades balansen av internationellt och inhemskt kunnande vid sidan av erfarenhet och referenser.

Tävlingen arrangeras av helt finska Elielinaukion kehitys Oy och Helsingfors stad. Elielinaukion kehitys Oy bildas av områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion samt Evata Partners som är specialiserad på fastighetsutveckling och -investering. Förutom tävlingsarrangörerna, sitter även expertmedlemmar från Finlands arkitektförbund SAFA, Finlands landskapsarkitektförbund MARK samt en internationell expertmedlem i tävlingsjuryn.

Arkitekturtävlingen är avsedd att börja den 1 november 2020. Enligt den preliminära tidtabellen ska tävlingsresultatet vara klart i april–maj 2021. Tävlingen kan följas på webben på nyaeliel.fi, dit man uppdaterar information om planeringens framskridning. Tävlingsförslagen publiceras på webben då de blivit färdiga och med hjälp av förfrågan Sägdinåsikt samlas det respons om dem till tävlingsjuryn. Målet är att på basen av den vunna planeringslösningen utarbeta en ny detaljplan för området.

Mer information:

Stadens företrädare

Perttu Pulkka

Ledande arkitekt

perttu.pulkka@hel.fi

09 310 37 465

Företrädare för Elielinaukion kehitys Oy

Vesa Olkkola

Elielinaukion kehitys Oy

vesa.olkkola@kimvestor.fi

040 544 23 21

< Tillbaka